Tillkännagivande

Organ: Äldrenämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 1-31

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-01-28
Datum då anslag tas ner: 2022-02-19

Sekreterare: Birgitta Thedvall