Tillkännagivande

Organ: Äldrenämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 32-58

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-02-25
Datum då anslag tas ner: 2022-03-19

Sekreterare: Birgitta Thedvall