Tillkännagivande

Organ: Äldrenämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 59-70, §§ 72-84

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-03-25
Datum då anslag tas ner: 2022-04-16

Sekreterare: Birgitta Thedvall