Tillkännagivande

Organ: Äldrenämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: § 85-111

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-04-28
Datum då anslag tas ner: 2022-05-20

Sekreterare: Birgitta Thedvall