Tillkännagivande

Organ: Äldrenämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 112-140

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-05-30
Datum då anslag tas ner: 2022-06-21

Sekreterare: Birgitta Thedvall