Tillkännagivande

Organ: Äldrenämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 141-166

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-06-22
Datum då anslag tas ner: 2022-07-14

Sekreterare: Birgitta Thedvall