Tillkännagivande

Organ: Äldrenämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 167-176, 178-191

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-08-26
Datum då anslag tas ner: 2022-09-17

Sekreterare: Birgitta Thedvall