Tillkännagivande

Organ: Äldrenämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 192-216

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-09-28
Datum då anslag tas ner: 2022-10-20

Sekreterare: Birgitta Thedvall