Tillkännagivande

Organ: Äldrenämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 222-226

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-10-11
Datum då anslag tas ner: 2022-11-02

Sekreterare: Birgitta Thedvall