Tillkännagivande

Organ: Äldrenämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §243

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-10-25
Datum då anslag tas ner: 2022-11-16

Sekreterare: Wilma Karlsson