Tillkännagivande

Organ: Äldrenämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 227-242, 244-256

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-10-31
Datum då anslag tas ner: 2022-11-22

Sekreterare: Wilma Karlsson