Tillkännagivande

Organ: Äldrenämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 257-266, 268-288

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-11-28
Datum då anslag tas ner: 2022-12-20

Sekreterare: Wilma Karlsson