Tillkännagivande

Organ: Äldrenämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§289-321

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-12-19
Datum då anslag tas ner: 2023-01-10

Sekreterare: Wilma Karlsson