Tillkännagivande

Organ: Äldrenämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§1-27

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2023-01-30
Datum då anslag tas ner: 2023-02-21

Sekreterare: Wilma Karlsson