Tillkännagivande

Organ: Äldrenämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§28-55

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2023-03-02
Datum då anslag tas ner: 2023-03-24

Sekreterare: Martina Svartz