Tillkännagivande

Organ: Äldrenämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 56-64, 66-85

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2023-03-27
Datum då anslag tas ner: 2023-04-18

Sekreterare: Wilma Karlsson