Tillkännagivande

Organ: Äldrenämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§87-98,100-115

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2023-05-09
Datum då anslag tas ner: 2023-05-31

Sekreterare: Wilma Karlsson