Tillkännagivande

Organ: Äldrenämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§116-125, 129-141

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2023-06-12
Datum då anslag tas ner: 2023-07-04

Sekreterare: Wilma Karlsson