Tillkännagivande

Organ: Äldrenämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§149-178

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2023-06-22
Datum då anslag tas ner: 2023-07-14

Sekreterare: Wilma Karlsson