Tillkännagivande

Organ: Äldrenämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 179-192, 194-195, 197-210

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2023-08-24
Datum då anslag tas ner: 2023-09-15

Sekreterare: Ulf Larsson