Tillkännagivande

Organ: Arbetsgivardelegationen

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 7-12

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-03-01
Datum då anslag tas ner: 2019-03-23

Sekreterare: Claes Danielsson