Tillkännagivande

Organ: Arbetsgivardelegationen

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 13-16

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-04-23
Datum då anslag tas ner: 2019-05-15

Sekreterare: Karin Sandborgh Taylor