Tillkännagivande

Organ: Arbetsgivardelegationen

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 17-20

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-05-07
Datum då anslag tas ner: 2019-05-29

Sekreterare: Claes Danielsson