Tillkännagivande

Organ: Arbetsgivardelegationen i Västerås kommunstyrelse

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 21-27

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-05-27
Datum då anslag tas ner: 2019-06-18

Sekreterare: Claes Danielsson