Tillkännagivande

Organ: Arbetsgivardelegationen

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 34-43

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-10-11
Datum då anslag tas ner: 2019-11-02

Sekreterare: Claes Danielsson