Tillkännagivande

Organ: Arbetsgivardelegationen i Västerås kommunstyrelse

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 38-44

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-01-22
Datum då anslag tas ner: 2021-02-13

Sekreterare: Claes Danielsson