Tillkännagivande

Organ: Kommunstyrelsens arbetsgivardelegation

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 1-4

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-01-29
Datum då anslag tas ner: 2020-02-20

Sekreterare: Claes Danielsson