Tillkännagivande

Organ: Kommunstyrelsens arbetsgivardelegation

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 11-12

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-04-26
Datum då anslag tas ner: 2021-05-18

Sekreterare: Claes Danielsson