Tillkännagivande

Organ: Arbetsgivardelegationen i Västerås kommunstyrelse

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 16-21

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-06-21
Datum då anslag tas ner: 2021-07-13

Sekreterare: Claes Danielsson