Tillkännagivande

Organ: Arbetsgivardelegationen

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 28-31

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-11-10
Datum då anslag tas ner: 2021-12-02

Sekreterare: Elias Wäfors