Tillkännagivande

Organ: Arbetsgivardelegationen i Västerås kommunstyrelse

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: 32-34

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-11-22
Datum då anslag tas ner: 2021-12-14

Sekreterare: Lina Dahlström