Tillkännagivande

Organ: Arbetsgivardelegationen

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 35-37

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-12-16
Datum då anslag tas ner: 2022-01-07

Sekreterare: Claes Danielsson