Tillkännagivande

Organ: Arbetsgivardelegationen

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 1-3

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-04-06
Datum då anslag tas ner: 2022-04-28

Sekreterare: Claes Danielsson