Tillkännagivande

Organ: Arbetsgivardelegationen

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 9-13

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-06-21
Datum då anslag tas ner: 2022-07-13

Sekreterare: Claes Danielsson