Tillkännagivande

Organ: Arbetsgivaredelegationen i Västerås kommunstyrelse

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: 14-21

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-09-15
Datum då anslag tas ner: 2022-10-07

Sekreterare: Lina Dahlström