Tillkännagivande

Organ: Arbetsgivardelegationen

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 1 - 6

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2023-01-26
Datum då anslag tas ner: 2023-02-17

Sekreterare: Elias Wäfors