Tillkännagivande

Organ: Arbetsgivardelegationen

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 7 - 13

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2023-03-28
Datum då anslag tas ner: 2023-04-19

Sekreterare: Elias Wäfors