Tillkännagivande

Organ: Arbetsgivardelegationen

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 23-24

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2023-06-20
Datum då anslag tas ner: 2023-07-12

Sekreterare: Claes Danielsson