Tillkännagivande

Organ: Arbetsgivardelegationen i Västerås kommunstyrelse

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: 4-8

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-05-10
Datum då anslag tas ner: 2022-06-01

Sekreterare: Lina Dahlström