Tillkännagivande

Organ: Arbetsgivardelegationen i Västerås kommunstyrelse

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: 19-23

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2023-05-22
Datum då anslag tas ner: 2023-06-13

Sekreterare: Elias Wäfors