Tillkännagivande

Organ: Arbetsgivardelegationen i Västerås kommunstyrelse

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: 13 - 15

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-06-01
Datum då anslag tas ner: 2021-06-23

Sekreterare: Lina Dahlström