Tillkännagivande

Organ: Arbetsgivardelegationen

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 22-27

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-09-29
Datum då anslag tas ner: 2021-10-21

Sekreterare: Claes Danielsson