Tillkännagivande

Organ: Arbetsmarknadsnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: § 1-9

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2023-01-10
Datum då anslag tas ner: 2023-02-01

Sekreterare: Maria Bly