Tillkännagivande

Organ: Arbetsmarknadsnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: § 3

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2023-01-03
Datum då anslag tas ner: 2023-01-25

Sekreterare: Maria Bly