Tillkännagivande

Organ: Arbetsmarknadsnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§20-28

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2023-02-21
Datum då anslag tas ner: 2023-03-15

Sekreterare: Maria Bly