Tillkännagivande

Organ: Arbetsmarknadsnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: 29-44

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2023-03-28
Datum då anslag tas ner: 2023-04-19

Sekreterare: Maria Bly