Tillkännagivande

Organ: Arbetsmarknadsnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 93-105

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2023-08-22
Datum då anslag tas ner: 2023-09-13

Sekreterare: Maria Bly