Tillkännagivande

Organ: Arbetsmarknadsnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 59-72

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2023-05-23
Datum då anslag tas ner: 2023-06-14

Sekreterare: Maria Bly