Tillkännagivande

Organ: Arbetsmarknadsnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 45-58

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2023-04-25
Datum då anslag tas ner: 2023-05-17

Sekreterare: Maria Bly