Tillkännagivande

Organ: Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 1-31

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-01-29
Datum då anslag tas ner: 2019-02-20

Sekreterare: Katarina Daun